การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้วัยใสเท่าทัน ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมคัดเลือกชุมนุม

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น