เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรทวิศึกษา เปิดรับนักเรียน ม.4 ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น