ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ปีการศึกษา 2565

ควอารโคด_สมครเรยน_64.png

 

ใช้เฉพาะนักเรียนที่ไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองค่ะ

 

ลิ้งสมัคร

>>>>>>>>http://ns2.kksec.go.th/banhaed/index.php