ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ปีการศึกษา 2564 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรทวิศึกษา เปิดรับนักเรียน ม.4 ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

 

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.4 ปีการศึกษา2564

อ่านเพิ่มเติม...

144007457_4524249830922445_8476335432888712365_n.jpgพิธีมอบทุน กสศ.

อ่านเพิ่มเติม...

การสอนออนไลน์คณะครู4-8มกราคม2564

อ่านเพิ่มเติม...