คลิกเพื่อดูเเผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียการงานอาชีพ