กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชนะ.png
นายชนะ สุริยันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
 
 
กาญจนาพา.png
นางกาญจนาพา วิไลยวงศ์
ธระพนธ.png
นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์

 

Related Article

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

04 ตุลาคม 2557
...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

06 ตุลาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวิลาวัลย์ ศิริจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย นางบุญญารัตน์ ทองจูล นางส...