ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ควอารโคด_สมครเรยน_64.png

 

ใช้ในวันที่ 24-28 เม.ย. 64

 

เฉพาะเด็กที่ไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองค่ะ

 

ลิ้งสมัคร

>>>>>>>>http://ns2.kksec.go.th/banhaed/index.php