personnel


     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป ภายในกิจกรรมวันตรุษจีนในโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา มีพิธีการไหว้เจ้าของที่ดินเชื้อสายจีน ที่ได้มอบที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาขึ้นมา และในกิจกรรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน การแสดงรำจีน และตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีน

personnel


personnel